ISY Case, trafianordningsplan, TA-plan, verksamhetssystem

Komplett verksamhetssystem för kommunens gator och vägar

  • Alla ärenden knyts till ett geografiskt läge.
  • Ett gemensamt verktyg för kommunikation mellan flera verksamheter.
  • Kan enkelt administreras av behörig person.
  • Förvaltaren, t.ex. kommunen, äger och lagrar alla data oavsett vem som utför driften. All historik bevaras.
  • Varje ärende kan kopplas till befintliga objekt i ISY Road, t.ex. skyltar, räcken, signalanläggningar.
  • Förenklar uppföljning genom överblick av varje ärendes ekonomi.

ISY Case, Schakt, Trafikanordning, Markupplåtelse, Trafikföreskrift produktblad

ISY Case produktbladÄrenden knyts till geografiskt läge!

Varje ärende knyts till en väglänk, adress, fastighet, företeelse eller annat geografiskt läge. Genom att ISY Case är integrerad med ISY Road kan information om ärenden lätt delas med andra verksamheter som är anslutna till ISY Road.

Handläggare för markupplåtelsetillstånd eller dispenstrafik kan exempelvis se var schaktarbeten pågår. Användarna har även möjlighet att ajourföra viss data i ISY Road direkt från ISY Case.

Gemensamt system – Ägare / Förvaltare / Entrepenör

Med ISY Case får en kommun eller annan organisation kontroll över sina driftärenden oavsett vem som planerar, rapporterar eller åtgärdar dessa. Alla uppgifter lagras i en gemensam databas som ägs och förvaltas av systemägaren. Om en entreprenör byts ut finns all historik för denne bevarad i systemet. ISY Case kan lätt administreras och konfigureras av användare med rätt behörighet utan att någon leverantör behöver kontaktas.

Med ISY Case får en kommun eller annan organisation kontroll över sina driftärenden oavsett vem som planerar, rapporterar eller åtgärdar dessa.

Överblick för såväl handläggare som entreprenör

Entreprenörerna har möjlighet att bokföra sina kostnader i systemet på varje ärende vilket bidrar till att generera korrekta fakturaunderlag och att ge handläggaren på kommunen en snabb ekonomisk överblick.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig