Vägnätsanknutna verksamhetsdata

  • Automatiska uppdateringar från NVDB
  • Uppdatering av NVDB
  • Driftad tjänst med övervakning
  • Integration via standarder
  • Ladda och lagra gångnät och cykelnät
  • ISY Road -Trafikföreskrift

ISY Road produktblad

Automatiska uppdateringar från NVDB

ISY Road hämtar varje dag senaste ändringar från Trafikverkets NVDB.

 

ISY Road hämtar automatiskt de senaste uppdateringarna från Trafikverkets Nationella Vägdatabas, NVDB, på daglig basis. I NVDB finns all digital information om Sveriges vägnät, bilvägar och cykelvägar. Här finns både geometriinformation och andra egenskaper såsom t.ex. hastighetsgränser, bredd, gatunamn och bärighet. Läs mer om NVDB här: nvdb.se

Uppdatering av NVDB

Med ISY Road får kommunen ett webbaserat verktyg för att uppdatera vägnätet och företeelser i NVDB.

ISY Road innehåller verktyg för att kunna uppdatera kommunens vägnät och företeelser i NVDB utan behov av dyra och komplicerade CAD- eller GIS-verktyg. Redigeringsfunktionerna är specialanpassade för NVDB:s modell och ger ett bra och lättförståeligt stöd för redigering av vägnätet inklusive företeelser. Förändringarna synkroniseras sedan automatiskt med NVDB.

Driftad tjänst med övervakning

Stabil och pålitlig drift med dygnet runt övervakning ger god kontroll på hela driftkostnaden.

Vår driftpartner TDC har ett toppmodernt datacenter med övervakning dygnet runt. Alla tjänster tillhandahålls över webben för ett obegränsat antal användare inom kommunen. Drift- och applikationssupport ger garanti för att uppkomna problem löses snabbt och utan dolda kostnader. Inga mer dolda kostnader för drift, dyra databaslicenser eller andra tredjepartsverktyg. Nya versioner ingår också.

Integration via standarder

Publika OGC-standardtjänster för att använda data i plattformen internt i kommunen. Kartfunktion som kan använda kommunens egen kartservertjänst.

Alla data exponeras med WMS- och WFS-tjänster som används för kommunens interna tjänster eller publika webbplats. Med följer också ett webservicegränssnitt för avancerad integration.

Ladda och lagra gångnät och cykelnät

Funktion för att lagra och hantera både gångnät och cykelnät. Vi erbjuder också ett konkurrenskraftigt paketpris för att digitalisera och ladda gång- och cykelnät.

Under hösten genomförde vi pilotprojektet att ladda hela Huddinge kommuns gångnät till NVDB, c:a 5 000 länkar. Flera andra kommuner står nu på tur. Gångnätsunderlaget laddas till ISY Road som sedan synkroniserar förändringarna automatiskt med NVDB.

ISY Road-Trafikföreskrift

Webbaserat ärendesystem för att bereda och publicera kommunens lokala trafikföreskrifter och väghållarbeslut.

ISY Road-Trafikföreskrift utgår från det regelverk och mallar som Transportstyrelsen fastslagit. Genom webbgränssnittet får man ett bra stöd att enkelt skriva nya föreskrifter och publicera till Transportstyrelsens RDT-system. Publiceringen till RDT sker automatiskt från våra driftservrar utan krångel med kortläsare och certifikat. I kartfunktionen "ritar" man enkelt in läget för en föreskrift relativt det senast uppdaterade NVDB-vägnätet. ISY Road-Trafikföreskrift kan fås som fristående system eller som tilläggsmodul till ISY Road.

 

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig