Plattform för geodatatjänster

Norconsult Astando levererar en plattform för geodatatjänster som innehåller en komplett uppsättning driftade tjänster och erbjuds som en molntjänst.

Plattformen innebär förbättrad tillgänglighet, kompetensutnyttjande och nya, effektivare verktyg för att lösa dagens och morgondagens arbetsuppgifter inom mät-, kart- och GIS-verksamhetsområdena.

Plattformen använder ISY WinMap som kartproduktionsverktyg. Webbtjänster (inkl. katalogtjänst) levereras av de geospatiala webbservrarna ERDAS APOLLO och GeoMedia WebMap, vilka distribuerar karttjänster med bibehållna manér till hela verksamheten.

I plattformen finns även vägnätsplattformen ISY Road som utgör en modern lagringsplats för digitala väg-, cykel- och gångvägnät och tillhörande data. Redigering av vägnätet utförs med en webbaserad klient och synkroniseras sedan automatiskt med den nationella vägdatabasen NVDB. I plattformen finns också ISY Case, som tillhandahåller flera system för drift och underhåll.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig