ISY Map är en geodataplattform för spridning av geodata som bygger på branschledande OpenSource-teknologi från GeoServer, GeoWebcache och OpenLayers.

ISY Map innehåller funktioner för att skapa och hantera dataanslutningar till en rad olika geodatakällor, bl a Oracle, PostGIS, SQL Server, shapefil, ECW, GeoTIFF och ArcSDE. Genom författarverktyget administrerar man tillgängliga tjänster, attributregler, manér, behörighet och sammansättningen i olika tillgängliga kartkonfigura­tioner. ISY Map har också en webbkarteklient som används av användare internt eller externt.

Publicering av ISY Map karttjänster

Med ISY Map administratören skapar man OGC-standardkarttjänster, t ex WMS, WMTS (tile-cachad WMS) och WFS (vektordata). Man bygger sedan ihop olika kartkonfigurationer för internt eller externt bruk. Antingen sådana konfigurationer som man ska tillhandahålla som rena karttjänster eller sådana konfigurationer som ska användas av webbklienten ISY Map.

Här kan man kombinera interna och externa tjänster (t ex Lantmäteriets eller SGU:s  tjänster), behörighetsstyra enstaka tjänster eller hela konfigurationer, styra olika händelser (t ex länka till rapporter eller dokument), välja vilka verktyg som ska användas och formatera om datainnehåll.

Nytt är att man även kan ange en redigerbar datakälla som också styrs av behörighet.

För bästa prestanda jobbar ISY Map med en blandning av vektorbaserade och rasterbaserade kartskikt där man individuellt styr övergången mellan de olika.

För manérsättning av tjänsterna används OGC-standarden SLD.  Manér kan antingen skapas/importeras från en extern SLD-källa (exempelvis QGIS) eller skapas direkt i administrationsgränssnittet för ISY Map.

Administration av tjänster och lager i tjänster

Tilecache

I många fall behöver kartdatatjänster ha god prestanda. Genom tile-cachen i ISY Map cachelagras istället bilder från karttjänsten i olika standardiserade zoomnivåer och utsnitt på disk för snabbaste access. Vanligtvis omgenereras cachelagrade bilder för de mest utzoomade nivåerna (t ex nattetid), medan utsnitten i de mest inzoomade nivåerna istället automatiskt cachas efter en användares begäran. Olika cache-policy kan styras för olika tjänster beroende på en avvägning mellan prestanda och aktualitet.

Webbkartklienten ISY Map


Webbkartklienten i ISY Map är byggd helt med HTML 5 utifrån OpenLayers med ”true-responsive-design”, dvs den kan användas i alla webbläsare och olika typer av mobila enheter. Den har även stöd för pekskärm. ISY Maps kartklient innehåller ett antal olika kartkonfigurationer, dvs samman­sättningar av interna och externa kartdatatjänster (WMS, WMTS eller WFS) som är tillgängliga för en viss användare. Genom olika kartkonfigurationer får olika användarkategorier inom eller utom en organisation specialanpassat innehåll och funktionalitet för sina behov.

Olika verktyg finns i kartapplikationen för att zooma, markera/identifiera/visa attribut, utskrifter med kommunens egendefinierade layouter, redlining, mätverktyg, visa fastighetsrapport, importera/exportera kartdata, sök/urval med filter, etc.

Nytt är även att man kan redigera live-data i kommunens databas, givet rätt behörighet.

Webbkarteklienten i ISY Map

Integrationer


ISY Map har ett rikt programmeringsgränssnitt (API) för att externa systemleverantörer eller konsulter ska kunna bädda in ISY Map och integrera med sina system eller t ex för att enkelt inkludera kartfunktion med färdigt innehåll på kommunens webbplats.

Profilbild för Daniel Lekberg
Daniel Lekberg
Produktansvarig