Modellering, utredning och kravställning

Genom vår stora erfarenhet av att arbeta på "andra sidan" – som leverantörer av IT-lösningar – kan vi genom att agera beställarstöd bidra med unika insikter om hur vi leverantörer tänker.

Inför en förändring, större eller mindre, kan det finnas behov av utredning av behov och förutsättningar. Vi på Norconsult Astando är duktiga på att snabbt sätta oss in i både verksamheter, processer och befintliga IT-lösningar för att hjälpa till att beskriva en plan för det fortsatta arbetet.

Design thinking

Design Thinking beskrivs av Tim Brown, CEO och president på IDEO, som en process eller ramverk för att matcha människors behov med det som är teknologiskt möjligt och samtidigt gångbar som affärsstrategi.

Med hjälp av Design Thinking metoder kan Astando bättre hjälpa att ta fram en kravbild som är grundad i mänskliga behov och som löser organisationens problem. Design Thinking förespråkar ett tydligt lösningsfokus, ett innovativt synsätt och en bred förankring med olika behovs-och kunskapsägare. Det är en effektiv designprocess för att lösa svåra utmaningar.

Design thinking process

Profilbild för Steve Cook
Steve Cook
Innovationsledare