Integration med vägnätsdata

Inom IT-området har det blivit allt viktigare att låta olika IT-system samexistera och kommunicera med varandra. Norconsult Astando har lång erfarenhet av uppdrag där IT-system från många leverantörer integreras med varandra.

Samverkan med övriga leverantörer

Vi hjälper gärna er att samverka med era övriga IT-leverantörer kring integration av befintliga verksamhetssystem via en vägnätsdatabas och tillhandahålla utvecklingsmiljö, programkomponenter och webbtjänster till dem.

Hela idén med en kommungemensam vägnätsdatabas, såsom ISY Road, är att integrera kommunens alla data som rör gator, vägar och trafik, inte bara data i system från Astando. I de flesta kommuner finns en rad olika system som hanterar data som skulle vara värdefullt att få in i ISY Road. Många system skulle också kunna bli ännu bättre genom att utnyttja data och funktioner i ISY Road.

Vi hjälper gärna er att samverka med era övriga IT-leverantörer kring integration av befintliga verksamhetssystem och tillhandahålla utvecklingsmiljö, programkomponenter och webbtjänster till dem! De kan vässa sina system med funktioner för att skapa eller utnyttja data från ISY Road. Vi kan även hjälpa systemleverantörer som inte har något kartstöd i sin applikation att utveckla eller integrera ett sådant.

Effektivisering av verksamhetssystem

Saknar ni system eller funktioner idag för någon hantering som är viktig för er verksamhet hjälper vi er gärna att själva eller i samverkan med era andra systemleverantörer utveckla detta.

Vi kan vara ert stöd i kravställningen och samverkan med ers samarbetsparter. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med Trafikverket och Trafik Stockholm gällande leveransmetoder, datainnehåll och struktur, kvalitet och processer.

Vi kan vara ert beställarstöd och hjälpa till med att specificera ny eller vidareutveckling av funktionalitet gentemot era andra systemleverantörer.

Vi kan hjälpa er vid framtagning av integrationsmetoder för era övriga systemleverantörer samt hjälpa och stötta i detta integrationsarbete.

Använda tekniker: Microsoft Office Sharepoint Portal (MOSS). SharePoint, BizTalk, TEIS, WebServices, WCF, AppFabric, C#, JavaScript, JQuery/JQueryUI, etc, etc

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig