Norconsult Astando hjälper er att öppna data!

Vi på Norconsult Astando ser stora möjligheter för både privata och offentliga aktörer att skapa samhällsnytta med hjälp av öppna data.

Detta både genom att skapa möjligheter för öppen innovation, då invånare och företag utvecklar egna tjänster utifrån öppna datakällor, men också genom egen användning av informationen.

Vi tror att ökad transparens kring offentlig information ger många goda effekter. Ökad delaktighet och insyn från medborgarhåll är en. I det långa loppet tror vi också att öppna data kan leda till bättre informationskvalitet. Med öppna data blir det möjligt att ta fram bättre processer för underhåll och förbättring av informationen, och ta hjälp från allmänheten utifrån devisen "fler ögon hittar fler fel".

Vi är duktiga på strategi och utveckling som stödjer arbete med öppna data. Vi kan stötta er oavsett om ni står på startlinjen och behöver hjälp med strategisk planering och kom-igång-aktiviteter, eller om ni redan har öppna data och vill få hjälp att återanvända den i olika projekt.

Öppna data ger organisationer möjligheter att skapa nya, effektivare arbetssätt. Ökad transparens leder till både bättre process för att förbättra datakvalité samt till ökad delaktighet och innovation.

"Öppna data är information, ofta från offentliga organisationer, som görs tillgänglig för vem som helst att använda och vidareförädla utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering."

Skapa värde med öppna data

Vi har spetskompetens inom öppna datalösningar kring kollektivtrafik och vägnätsdata. Vi hjälper er organisation med skräddarsydda tjänster som exempelvis:

  • Råd kring strategiskt arbete med öppna data
  • Hjälp att implementera och kommunicera SKLs nationella ramverk för öppna data
  • Uppfyllelse av PSI-datakoll (ett enkelt första steg för offentliga organisationer)
  • Inventering och informationskartläggning
  • Kategorisering av data med DCAT-AP specifikationen
  • Analys av kostnader/nyttan med befintliga datamängder
  • Tekniska Specifikationer för API:ar/dataplattformar
  • Publicering och hjälp till att skapa vidareutnyttjande av öppna data

Länkar:

Trafik och vägdata på Open Stockholm: http://open.stockholm.se/oppna-data/trafik--och-parkeringsdata/

Västtrafiks öppna data: http://labs.vasttrafik.se/

Trafiken.nu cykelreseplanerare: www.trafiken.nu/Cykelreseplanerare/

Vidareutnyttjande.se http://www.vidareutnyttjande.se/

SKLs nationella ramverk för öppna data http://skl.se/4.33ccf562145ac94e99870557.html

Profilbild för Steve Cook
Steve Cook
Innovationsledare