Projektledning

Norconsult Astandos projektledare arbetar målinriktat. Fokus ligger på att hjälpa dig att tryggt driva ditt projekt från början till slut.

Vi lägger stor energi på kommunikation och förståelse mellan alla aktörer som är involverade i projektet. Vi tillämpar ofta lättrörliga, s.k. agila, principer.

Med tydlig kommunikation skapas en bra atmosfär i projektteamet vilket i sin tur leder till ett effektivt arbete mot ett gemensamt mål och att vi snabbt kan agera på förändringar som uppstår. Vi har erfarenheter av att driva och medverka i olika projekt med både utländska och svenska kunder, leverantörer, samarbetspartners och underleverantörer.

Våra projekt har varierat i karaktär, storlek och tidsomfattning och därför har vi mycket goda kunskaper om olika projektmodeller, metodiker och verktyg för att leda, strukturera och följa upp arbetet.

Projektledning i gränslandet mellan verksamhet och IT

Med bakgrund inom IT-området – bl.a. som systemutvecklare – och erfarenheter av kollektivtrafikområdet, arbetar vi gärna med projektledning i gränslandet mellan verksamheten och IT. Många gånger handlar det om att hantera de svåra avvägningar som uppstår då ett verksamhetsdrivet projekts förutsättningar och begränsningar möter IT:s krav på god arkitektur, korrekta integrationer och dataförsörjning som går att ajourhålla utan handpåläggning.

Vår erfarenhet är att det alltid finns en väg fram som rymmer kraven från båda håll. Ett agilt arbetssätt är till stor hjälp, där t.ex. en enklare lösning tas fram i en första dellösning (iteration) för att möta projektets ofta hårda tidskrav. En mer förvaltningsbar lösning kan sedan tas fram i nästa steg för att undvika höga förvaltningskostnader och frustration över lösningar med låg teknisk kvalitet. Tydlig prioritering av verksamhetsbehoven är också ett verktyg för att se till att det viktigaste är det som uppnås inom ramen för projektets budget.

Slutligen, vår erfarenhet är att ju tidigare IT-organisationen involveras i projekt som i någon grad är IT-beroende, desto bättre blir slutresultatet på många plan – inte bara rent tekniskt.

Våra ledord när vi arbetar i denna typ av roll är lyssnande, respekt, tålamod och kreativitet. Vår målsättning är att bidra till att alla parter som berörs av ett IT-projekt – användare, beställare, leverantörer och IT-organisation – ska känna sig nöjda med slutresultatet.

Kom till oss med din idé så hjälper vi er hela vägen från att formulera ett projekt till att driva det i hamn.

Profilbild för Elisabeth Harsanji
Elisabeth Harsanji
Senior Project Manager