Verksamhetsutveckling och förvaltningssstöd

Verksamhetsutveckling och förvaltningssstöd är självklara delar av våra utvecklingsuppdrag, men vi erbjuder även dessa tjänster fristående i alla sammanhang där vår kompetens kan komma till nytta.

Exempel på tjänster inom detta område är projektledning av införande av nya verksamhetsstöd. Vi kombinerar gärna denna typ av uppdrag med verksamhetsutveckling, så att vi tillsammans kan se till att det verksamhetsstöd ni inför får förväntad nytta i organisationen. Vi blir nöjda om ni vid projektavslut känner att ni har fått en nystart i er organisation.

Genom samverkan med både kunden och dennes övriga systemleverantörer, konsulter och samarbetsparter tar vi ansvar för att de uppsatta målen nås.

Vi genomför uppdrag med syfte att uppnå en mer samordnad GIS-verksamhet. Uppdraget innehåller en analys av nuläget samt en handlingsplan för att nå det önskade läget. Vi tar hand om alla kontakter med programleverantörer och IT-avdelningar i din kommun, samt ger förslag på en stabil och kostnadseffektiv lösning.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig