Vägdata och GIS för Södertörn

Norconsult Astando och T-Kartor har tillsammans byggt upp en gemensam plattform för Södertörnkommunernas geodataförsörjning. Plattformen hanterar vägdata, mät-, kart- och GIS-verksamheterna.

Efter att åtta Södertörnskommuner (Botkyrka, Huddinge, Salem, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Södertälje och Tyresö) 2013 gjort en gemensam upphandling om ett nytt gemensamt system för sin geodataförsörjning vann T-Kartor förtroendet att leverera detta som en driftad tjänst. Konceptet som går under namnet Södertörnsplattformen består främst av två huvudsystem: GeoBas och ISY Road.

GeoBas
GeoBas är T-Kartors produktionssystem för kommunala kart- och GIS-ändamål. Det är baserat på Hexagons GeoMedia-plattform med lagring av data i PostGRES/PostGIS.

ISY Road
ISY Road är Astandos vägnätsplattform för vägnät och vägnätsrelaterade data. ISY Road färdigställdes i sin första version under 2014 och Södertörnskommunerna var de första kunderna att ta systemet i drift. Initialt har ISY Road huvudsakligen används till att ajourhålla bil- och cykelvägnäten och till att utväxla dessa samt tillhörande vägnätsföreteelser med Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB). Efter hand har användandet och därmed nyttan av ISY Road kommit att öka och fortsätter öka på Södertörn. Bland annat genom:

  • Att Huddinge kommun som första kommun i landet har levererat sitt gångvägnät till NVDB via ISY Road.
  • Att karttjänster (WMS och WFS) från ISY Road används av externa system (inkl. GeoBas).
  • Tilläggsprogram som ISY Road Trafikföreskrift har tagits i bruk av några kommuner.
  • Att stöd för fler företeelsetyper utöver de som finns i NVDB har utvecklats
  • integration med driftärendesystemet ISY Case.

Astandos roll
Astandos roll i Södertörnsprojektet har huvudsakligen varit att utveckla, leverera och underhålla ISY Road samt utbilda användarna i detta system. I den fortsatta driften har Astando även en roll som förvaltningsansvarig för ISY Road.

Astando har även deltagit med både expertkunskap och utvecklingsresurser till GeoBas-systemet. Dessutom har Astando genom sin norske ägare Norconsult Informasjonssystemer komletterat GeoBas med geodesimodulen ISY WinMap Landmåling (Landmåling är norska för fältmätning).

Geodesimodulen har utvecklats för att hantera import, beräkning och utjämning samt export av geodata mellan fältinstrument och geodatabasen.

Jenny Moche