e-Adept – navigering för gående

e-Adept startade 2006 som ett unikt svenskt samarbetsprojekt inom områdena navigering, reseplanering och larm.

Projektet syftade till att öka tillgängligheten i stadsmiljön för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Tjänsterna erbjöds på mobiltelefoner som kopplats till avancerad positioneringsutrustning. Det unika med projektet var att navigeringstjänsterna baserades på en kommuns lokala vägdatabas med alla uppgifter om gångvägnätet och dess företeelser.

Navigering för gående

Projektet e-Adept samfinansierades av Trafikkontoret på Stockholms stad, Post- och telestyrelsen, Vinnova, Trafikverket och Malmö stad. Astando fick förtroendet att samordna arbetet mellan finansiärer och utförarorganisationer.

Finansiärerna anlitade Astando för att utveckla de generella serverbaserade ruttplanerings- och larmfunktionerna. Projektet omfattade utredning, användbarhetsfrågor, interaktionsdesign, utveckling, testning och projektledning.

På uppdrag åt Stockholms stad utvecklade Astando även en klientprogramvara för mobiltelefon anpassad för personer med synnedsättningar. Navigeringstjänsten baserades på kommunens gångvägnät och kommunal verksamhetsdata kopplat till nätet.

För att kunna erbjuda hög positioneringsnoggrannhet laborerade projektet mycket med olika positioneringstekniker enskilt och i kombination. Detta resulterade i en specialdesignad positioneringsenhet med GPS-mottagare i kombination med digital kompass, gyro och stegräknare som beräknar användarens position med meterprecision i stadsmiljö, vilket var nödvändigt för e-Adepts användare.

Syftet med e-Adeptprojektet var att öka tillgängligheten i stadsmiljön för äldre och för personer med funktionsnedsättningar.

Profilbild för Elisabeth Harsanji
Elisabeth Harsanji
Senior Project Manager