Öppen handel- tillgänglighet i handel

Tillsammans med Pitney Bowes Software och WSP har Norconsult Astando tagit fram appar för Android och iOS för att dela med sig av bilder som visar tillgängligheten i butiker, restauranger och kaféer.

Användarna skapar själva innehållet genom att ta foton med mobilens kamera som synliggör god – eller dålig - tillgänglighet.

I projektet, som finansierats av PTS, har vi bidragit med kunskap inom tillgänglighetsområdet, mobila lösningar och webbkartlösningen OpenStreetMap.

Jenny Moche