System för trafikmätningar utvecklat i kommunalt samarbete

Norconsult Astando har utvecklat ett system för trafikmätningar som ger ett bra stöd både till dem som hanterar själva trafikmätningarna och andra som vill utnyttja trafikdata.

Trafikmätningssystemet har tagits fram i ett samarbete med Stockholms Stad och Göteborgs Stad.

Alla verksamhetsavdelningar på Stockholms och Göteborgs Stad kan enkelt öppna Trafikmätningssystemet och se i kartan hur mätplatser är definierade och därmed förstå vad som verkligen blivit mätt. 

Dela nyckeltal för trafik

Ett av önskemålen från både Stockholms och Göteborgs Stad var att inte bara se hur många fordon som passerat en viss timme utan att på ett enkelt sätt ta fram relevanta genomsnitt. Trafikmätningssystemet utformades så att det är enkelt att räkna ut årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅMVD) eller årsmedeldygnstrafik (ÅDT) utifrån den bästa tillgängliga informationen från mätutrustningar som används på mätplatserna. Efter export till lokal vägdatabas finns sedan siffrorna tillgängliga för alla som behöver dessa uppgifter, både inom kommunen och externt.

Automatiserad import av mätningar

Trafikmätningssystemets flexibla plugin-arkitektur för att hantera mätdataformat ger en elegant lösning på problemet att få in ny data i systemet. Astando har en uppsättning plugins för Stockholms respektive Göteborgs stad  som automatiskt identifierar format utifrån filen och laddar in data i systemet.

Trafikmätningar utförs för att man vill veta något om trafiken.

Grundläggande är frågan hur mycket trafik det normalt går på en viss gata. För både Stockholm och Göteborg var det i många fall även högst relevant att få veta vad som händer med trafiken vid störningar. Mätningar som t.ex. sker samtidigt som det skett en olycka ger svar på vad som händer om en viss gata stängs av.  Därför utvecklades funktionalitet i Trafikmätningssystemet som möjliggör lagring av dessa mätningar och ta ut rapporter för dessa men ni kan exkludera dem från beräkningar av exempelvis ÅMVD  och ÅDT .

 

 

Profilbild för Per-Anders Staav
Per-Anders Staav
Konsult