Norconsult Astando levererar verksamhetsnytta

 • Digitala gång- och cykelvägnät

  Vilken väg tar barnen till skolan? Hur tar man sig enklast mellan två hållplatser? Kommer man fram i rullstol? Finns det genvägar för ambulansen? Hur lägger vi bäst upp färdvägar för hemtjänsten?

  Ett digitaliserat gångnät som ansluter till befintliga vägnät i kommunen skapar förutsättningar för att leverera nya spännande tjänster till kommunens verksamheter och invånare. Tillgänglighet, service och effektivitet ökar när också gångnät och cykelvägar finns med i kommunens geografiska databaser. Näten kan lagras och redigeras i ISY Road och därigenom även levereras till NVDB!

  Läs mer här.

 • Integration med vägnätsdata

  Inom IT-området har det blivit allt viktigare att låta olika IT-system samexistera och kommunicera med varandra. Norconsult Astando har lång erfarenhet av uppdrag där IT-system från många leverantörer integreras med varandra.

  Läs mer här.

 • Tillgängliga autonoma transportsystem

  Att designa autonoma transportsystem för människor med funktionsnedsättning istället för att i efterhand anpassa lösningarna är ett mål som inte bara gynnar specifika grupper i samhället utan ger fördelar till användare av framtidens transportsystem.

  Ett teknikskifte är på gång, det är nu vi har möjlighet att påverka framtidens autonom transportssytem. Nu har vi chansen att bygga bort befintliga hinder till självständigt resande och undvika att införa nya hinder.

  Läs mer här.

 • Verksamhetsutveckling och förvaltningsstöd

  Verksamhetsutveckling och förvaltningssstöd är självklara delar av våra utvecklingsuppdrag, men vi erbjuder även dessa tjänster fristående i alla sammanhang där vår kompetens kan komma till nytta.

  Exempel på tjänster inom detta område är projektledning av införande av nya verksamhetsstöd. Vi kombinerar gärna denna typ av uppdrag med verksamhetsutveckling, så att vi tillsammans kan se till att det verksamhetsstöd ni inför får förväntad nytta i organisationen. Vi blir nöjda om ni vid projektavslut känner att ni har fått en nystart i er organisation.

  Läs mer här.

 • Öppna data

  Vi på Norconsult Astando ser stora möjligheter för både privata och offentliga aktörer att frigöra samhällsnytta med hjälp av öppna data.

  Genom att data öppnas ges möjligheter för öppen innovation, då invånare och företag utvecklar egna tjänster utifrån öppna datakällor, men också genom egen användning av informationen.

  Läs mer

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig