Här kan du läsa om några av våra projekt inom verksamhetsområdet Vägnät och Trafik.

 • e-Adept - navigering för gående

  e-Adept startade 2006 som ett unikt svenskt samarbetsprojekt inom områdena navigering, reseplanering och larm.

  Projektet syftade till att öka tillgängligheten i stadsmiljön för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Tjänsterna erbjöds på mobiltelefoner som kopplats till avancerad positioneringsutrustning. Det unika med projektet var att navigeringstjänsterna baserades på en kommuns lokala vägdatabas med alla uppgifter om gångvägnätet och dess företeelser.

  Läs mer här:

 • Ny reseplanerare för alla hos Västtrafik

  Några av oss på Norconsult Astandos Göteborgskontor har stöttat Västtrafik på beställarsidan i arbetet med att upphandla och införa en ny reseplanerare.

  En ny reseplanerare behövdes bland annat för att kunna ge bättre information om kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – vilka fordon som har låggolv och ramp, om det finns en rullstolsplats, m.m.

  Läs mer här

 • Uppföljning av dispenskrav för malmtransporter

  För att säkerställa att trafiken från gruvan i Kaunisvaara uppfyller Trafikverkets dispenskrav utvecklade Norconsult Astando ett webbaserat system där trafiken kan följas på en karta.

  Med finansiering från bl.a. Vinnova startades hösten 2012 ett projekt för att lösa några av utmaningarna för järnmalmstransporterna. Mellan järnmalmsgruvan i Kaunisvaara och omlastningsstationen till malmbanan vid Pitkejärvi gick under en period, dygnet runt, tunga lastbilar som kontinuerligt skickade in uppgifter om sina positioner och andra data till Scanias fordonsportal.

  Läs mer här.

 • Vägdata och GIS för Södertörn

  Norconsult Astando och T-Kartor har tillsammans byggt upp en gemensam plattform för Södertörnkommunernas geodataförsörjning. Plattformen hanterar vägdata, mät-, kart- och GIS-verksamheterna.

  Efter att åtta Södertörnskommuner (Botkyrka, Huddinge, Salem, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Södertälje och Tyresö) 2013 gjort en gemensam upphandling om ett nytt gemensamt system för sin geodataförsörjning vann T-Kartor förtroendet att leverera detta som en driftad tjänst. Konceptet som går under namnet Södertörnsplattformen består främst av två huvudsystem: GeoBas och ISY Road.

  Läs mer här.

Profilbild för Elisabeth Harsanji
Elisabeth Harsanji
Senior Project Manager