Norconsult Astando tar fram ITS-stöd för att följa upp malmtransporter på lastbilar

Northland Resources har öppnat en ny järnmalmsgruva i Kaunisvaara. Malmen kommer att transporteras med lastbilar till en omlastningsstation i Pitkäjärvi, en sträcka på 16 mil, för vidare transport på järnväg till Narvik. När gruvan har full kapacitet kommer det avgå en lastbil var 7:e minut från gruvan!

Publicerad: 2012-11-21 Senast uppdaterad: 2015-04-20

Lastbilarna levereras av Scania och företaget PEAB har via sitt företag Cliffton ansvar för lastning, transport och lossning av malmen mellan Kaunisvaara och Pitkäjärvi. Vägtransporterna kräver dispens från Trafikverket för att de ska få trafikera vägnätet då varje ekipage väger 90 ton med full last.

I ett gemensamt projekt med Scania, Cliffton, Trafikverket, KTH och Ericsson kommer Norconsul Astando utveckla ett avancerat ITS-stöd som monitorerar transporterna och lagrar information som ska ge framtida värdefull kunskap om bland annat vägunderhåll.

Vi kommer även arbeta fram ett förarstöd som hjälpmedel att följa dispenskravet som innehåller krav på minimiavstånd mellan fullastade fordon. Det finns också två broar längs sträckan där de fullastade fordonen behöver få prioritet då de måste köra på mittlinjen vid passagen. KTH och Ericsson tittar på hur signalreglering vid bropassage ska fungera.


Projektet är ett Vinnovaprojekt som genomförs via Test Site Sweden. Test Site Sweden har som målsättning att etablera en internationellt attraktiv test- och demonstrationsverksamhet i Sverige, som erbjuder världsledande demonstrations- och provningsmiljöer för ny teknik och infrastruktur i syfte att stödja utvecklingen av miljövänliga och säkra transporter.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig
 

Nyheter

- av 116