Effektivisering av Hemvårdens hemtjänsttransporter hos Uppsala Vård & bildning.

Som en del av ett större samverkanprojekt mellan länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Södermanland ville Hemvården i Uppsala utreda sina hemtjänsttransporter. Vi gjorde en utredning där ruttoptimering och GIS-verktyg användes för att analysera Hemvårdens nuvarande transportupplägg.

Publicerad: 2013-09-16 Senast uppdaterad: 2015-04-20

Med ruttoptimering undersökte vi om nuvarande områdesindelning som hemvårdsenheterna arbetar inom kunde förbättras och om det fanns potential att minska transporterna. Analyserna indikerade att områdesindelningen hade viss inverkan på total körsträcka och den arbetstid som krävdes av personal. Vid sidan av dessa analyser utfördes också utredning av alternativa färdmedel till personalens tjänstebilar och hur man skulle kunna uppnå jämnare användning av fordonen. Projektet resulterade slutligen i en Handlingsplan med ett antal olika åtgärdsförslag som Hemvården kan arbeta vidare med.

2013
 

Nyheter

- av 116