En mjukstart - 180 ton malm i timmen

Malmtransporterna från den nya järngruvan i Kaunisvaara har kommit igång, en lastbil med ca 60 ton malm lämnar gruvan var 22:a minut. Vid full produktion kommer transporter på 800 ton lämna gruvan varje timme.

Publicerad: 2013-09-01 Senast uppdaterad: 2015-04-20

Norconsult Astando har implementerat det system som ska ge både Trafikverket och transportören Cliffton möjlighet att följa upp de krav som anges i Trafikverkets dispens för dessa transporter. Kraven handlar om att man ska kunna se hur många ton varje enskild bil är lastad med, att de följer hastighetsbegränsningar längs sträckan och att fordonen inte passerar en punkt i vägbanan från framförvarande fordon inom minst 4 minuter.

I slutet av augusti fick Magnus Jernberg från Astando tillsammans med deltagarna i TSS-projektet (Test Site Sweden) uppleva verksamheten på plats – från gruvan i Kaunisvaara via de 16 milen till omlastningsstationen i Pitkejärvi utanför Svappavaara.

Norconsult Astando arbetar nu vidare med att ansluta systemet som sköter vägning i samband med lastningen av fordonen så att man automatiskt ska få in vikter för varje enskilt ekipage samt start på turen. Tester med förarstödet som ska hjälpa förarna att hålla rätt avstånd har också påbörjats.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig
 

Nyheter

- av 116