Norconsult + Astando blir bättre tillsammans

Den 22 maj 2013 förvärvade Norconsult samtliga aktier i Astando AB genom sitt helägda dotterbolag Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS). Astando AB går därmed in under Norconsults varumärke för att tillsammans bryta ny mark på den nordiska marknaden. Astando AB blir Norconsult Astando AB.

Publicerad: 2013-07-02 Senast uppdaterad: 2015-04-20

Samgåendet stärker både Norconsult och Astando eftersom vi kompletterar varandras kompetens, erbjudande, kundbas och geografi. Genom samgåendet öppnar vi nu upp dörrarna för nya och spännande möjligheter när vi tillsammans stärker och breddar vårt erbjudande till kunder, samarbetspartner och medarbetare.

– Detta är en utveckling som vi är mycket glada över. Norconsults IT-verksamhet är ledande i Norge inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Att vi nu etablerar denna kompetens även i Sverige ger oss tillgång till en helt ny marknad som stärker och breddar oss, både i Sverige och som koncern. Samtidigt ligger det helt i linje med vår strategi att växa på Stockholmsmarknaden, säger Ljot Strömseng, VD på Norconsult AB.

– Samgåendet är ett svar på våra kunders ökade efterfrågan på vår kompetens och våra programvaror. Norconsult är den strategiska partner som vi letat efter eftersom vi kompletterar varandra på ett bra sätt samtidigt som vi vilar på samma värdegrund med likartad företagskultur. Vi ser fram emot att få verka under vårt nya varumärke både på den norska och svenska marknaden, säger Torbjörn Lahrin, VD på Astando AB.

Torbjörn och hans medarbetare kommer att fortsätta att verka i precis samma roller som tidigare fast nu under namnet Norconsult Astando AB.

2013
 

Nyheter

- av 116