Ny vägnätsplattform från Astando

Astando lanserar nästa generations tjänsteplattform för vägdatahantering under 2013. Den nya tekniska lösningen är en vidareutveckling av vägnätsplattformen som levererats till Danska Vejdirektoratet i projektet Digitalt Vejnet. Tjänsteplattformen har en ny vägdatabas med tillhörande logik för att kunna redigera, lagra och presentera information som kan associeras till ett gatunät och dess användning.

Publicerad: 2013-04-18 Senast uppdaterad: 2015-04-20

Astando utvecklar i samarbete med T-Kartor en ny tjänsteplattform för den svenska GIS-marknaden. Det handlar om ett helt nytt koncept av tjänster för GIS-, mät-, kart-, väg- och annan geodataverksamhet där vi som leverantörer ansvarar för driften av hela plattformen. Plattformen går under arbetsnamnet Södertörnsplattformen och kan naturligtvis tillhandahållas även till andra kommuner och organisationer som finner denna lösning intressant.

En viktig del av Södertörnsplattformen är Astandos nya vägnätsplattform. Den är en vidareutveckling av den lösning Astando tagit fram åt danska Vejdirektoratet. Astandos har sedan många år tillbaka arbetat med ett koncept för att integrera alla data som rör gator, vägar och trafik. Astandos vägnätsplattform utgör en ny modern kärna i detta koncept med ett riksgemensamt stabilt vägnät som redigeras lokalt och utbyts dubbelriktat med Trafikverkets Nationella Vägdatabas, NVDB. Till vägnätet kan sedan olika valfria informationsslag knytas. Vägnätet blir därmed referenssystem för integrering, lagring och hantering av all väganknuten information inom en organisation.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig
 

Nyheter

- av 116