Nya verksamheter i Driftportalen

Stockholms Stad med Trafikkontoret är i full färd med att driftsätta ett antal nya moduler till ärendehanteringssystemet Driftportalen. Norconsult Astando har fått uppdraget att anpassa systemet för att tillgodose de olika behov som verksamheterna för gatudrift, signal, klotter och vibration har för sin ärendehantering.

Publicerad: 2013-04-20 Senast uppdaterad: 2015-04-20

Under början av oktober tas Gatudrift med GPS-uppföljning i drift. Första uppdrag bli lövupptagningen. Entreprenörerna som har uppdraget använder fordon med GPS som möjliggör att se var och när de har kört olika gator. Det lär väl inte dröja länge innan snön kommer till Stockholm, och då ska modulen användas för att följa upp snöröjningen på samma sätt.

Signalverksamheten har fått sitt nya anläggningsregister och en egen verksamhet i Driftportalen för både felavhjälpning, men också genomförande av varje planerat projekt. Här kommer konsulter arbeta i projekteringsfasen och entreprenörerna under genomförandet tillsammans med handläggare från Signalverksamheten.

Hantering av klottersanering är också på väg in i Driftportalen och framöver kommer alla klotterärenden hanteras i Driftportalen.
Även den verksamhet som hanterar vibrationsärenden för gator och fastigheter har fått en modul för uppföljning och hantering av dessa.
Driftportalen har i och med detta stöd för följande verksamheter och deras arbetsflöden:

  • Gatudrift
  • Grävtillstånd
  • Klotteranering
  • Trafiksignaler
  • Trafikskyltar
  • Vibration

I tillägg till detta finns även Synpunktsportalen, för hantering av felanmälningar, beröm, klagomål m.m. från allmänheten, integrerad som ett försystem till Driftportalen.

2013
 

Nyheter

- av 116