Carina Palmqvist ny VD

Den 1 maj tar Carina Palmqvist över VD-skapet i företaget. Carina arbetar redan idag som kontorschef för Astandos Stockholmskontor. För dig som inte redan känner Carina följer här en kort presentation.

Publicerad: 2014-05-02 Senast uppdaterad: 2015-01-21

Hej! Carina här! Jag är civilingenjör inom Teknisk Fysik och har varit i IT-branschen sedan 1989. Min yrkeskarriär inleddes med 6 år som IT-konsult på företaget Decerno där jag även lärde känna Torbjörn. Jag började på Astando för ca tre år sedan eftersom Torbjörn och jag delar många grundläggande värderingar gällande personal- och affärsetik. Innan dess har jag har jag varit bl a Utvecklingschef på Stockholms Polismyndighet, Affärsområdeschef, Konsultchef och Personalchef på IT-konsultbolagen Enea och Generic. Det känns mycket inspirerande att få möjlighet att leda ett så intressant företag som Norconsult Astando, med så kompetenta och engagerade medarbetare. Jag kommer att verka för att föra vidare företagets visioner kring samhällsnytta, ärlighet och öppenhet. Vi står fortsatt vid våra kunders sida, beredda att hjälpa!

Nyheter

- av 116