Huddinge laddar gångnät NVDB med ISY Road

Huddinge är först ut med att ladda in sitt gångnät till NVDB. Under hösten hjälper Norconsult Astando till att anpassa, ladda och leverera hela Huddinges gångnät genom verktyget ISY Road.

Publicerad: 2014-11-06 Senast uppdaterad: 2014-12-16

Huddinge har valts ut av Trafikverket som den första kommun att testa NVDB:s nya specifikationer för gångnät. Huddinges gångnät består av c:a 5.000 länkar som är klassade med GCM-vägtyp (gångbanor, trottoarer, övergångsställen, torgytor, parkvägar, etc). Norconsult Astando genomför under oktober-november arbete med att ladda in Huddinges gångnät i flera delområden till ISY Road för att sedan automatiskt överföra länkarna till NVDB. Om inga stora hinder påträffas förväntas NVDB-rådet fatta beslut i november om att öppna för även andra kommuner. När laddningen i Huddinge är klart kommer det finnas en väldigt bra produktionsrutin som gör att vi kan erbjuda ett "gångnätspaket" till alla svenska kommuner.

Norconsult Astando har under lång tid hjälpt många kommuner att digitalisera cykelnät och gångnät och sedan använda gångnätet i olika ruttplaneringsprojekt. Vi tycker att det är väldigt roligt att vi kommit så här långt nu!

Genom att använda ISY Road kan vi anpassa NVDB-nätet före importen av GC-nät och sedan skapa XML-förändringsfiler som automatiskt levereras till NVDB. Kommunen får också ett verktyg för att granska och godkänna varje delområde före leveransen. Trafikverket säger att leveranser endast kan ske som förändringsfiler på "svensk-standard XML-format" - man kan alltså inte bara skicka in shapefiler till NVDB såsom man kunnat göra med bil- och cykelvägnätet.

Om ni redan har ett gångnät och vill veta hur det kan infogas i NVDB eller kanske vill ha hjälp med att skapa ett digitalt gångnät, kontakta Daniel Lekberg eller Elisabeth Harsanji.

Profilbild för Elisabeth Harsanji
Elisabeth Harsanji
Senior Project Manager
 

Nyheter

- av 116