ISY Case Schakttillstånd till Botkyrka, Huddinge och Nacka

Tillsammans med Huddinge och Botkyrka har Norconsult Astando vidareutvecklat det system för handläggning av gräv- och schaktärenden som Sundsvall använt i fyra år. Systemet är webbaserat och kommunen kan köpa det som en driftad tjänst. Lagom till att systemet var helt färdigutvecklat handlade Nacka upp schakttillstånd och på bara tre veckor är de implementerade och kan ta systemet i drift samtidigt med övriga två kommuner.

Publicerad: 2014-06-13 Senast uppdaterad: 2015-01-19

Fördelarna med ett system som tillhandahålls som en tjänst är många, inte minst kan vi hålla nere priset och implementera en ny kund väldigt snabbt då vi inte påverkas över huvud taget av kundernas befintliga IT-miljöer. Uppgraderingar slår också snabbt igenom då vi uppdaterar på ett ställe för samtliga kunder.

Nu när vi tränat på införandet på tre kommuner tror jag vi kan föra in en ny kommun på två veckor förutsatt att de skickar tillbaka de uppgifter vi behöver när de beställer, säger Magnus Jernberg försäljningsansvarig på Norconsult Astandos Stockholmskontor och även projektledare för den nya tjänsteplattformen ISY Case.

Förutom schakt finns en separat modul för trafikanordningsärenden och även ett markupplåtelsesystem som Botkyrka blir först ut att använda. TA-plansärendena kopplas i systemet ihop med aktuellt schakt- eller markupplåtelseärende vilket medger att olika aktörer kan handlägga dessa ärenden var för sig men ändå till slut hålla ihop all relevant information för en arbetsplats när arbetet påbörjas.

Vill du veta mer om ISY Case och schakttillstånd, TA eller markupplåtelse, kontakta Elisabeth Harsanji.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig
 

Nyheter

- av 116