Norconsult Astando AB och Norconsult AB flyttar ihop

Numera finns även vårt systerbolag: teknikkonsulterna Norconsult AB i våra lokaler i kvarteret Kungliga Myntet i Stockholm. Det firade vi med Öppet hus i april.

Publicerad: 2014-06-17 Senast uppdaterad: 2015-01-19

På bilden från vänster: Anna-Jeanette Larnelius, vice VD Norconsult AB, Carina Palmqvist, VD Norconsult Astando samt Ljot Strömseng, VD Norconsult vid Öppet hus i Stockholm.

I sommar kommer Norconsult Astando i Göteborg att flytta till Norconsults lokaler på Lindholmen. Vi ser fram emot nya samarbetsprojekt mellan våra bolag!

Nyheter

- av 116