Open Stockholm Award 2014

Under våren 2014 fick vi återigen förtroendet att assistera Trafikkontoret i Stockholms stad med deras öppna data. Den här gången la vi fokus på att tillgängliggöra en mängd nya datamängder, men även förenkla något för konsumenter av tjänsterna.

Publicerad: 2014-06-10 Senast uppdaterad: 2015-01-19

Redan våren 2012 fick vi på Norconsult Astando förtroendet att hjälpa Trafikkontoret i Stockholms stad att ta fram tjänster för öppna data för att hjälpa staden att harmonisera med PSI-direktivet och lagen om geografisk miljöinformation (lagen som reglerar införandet av INSPIRE-direktivet i Sverige). Vi exponerade vägnätsdata och parkeringsdata, både som OGC-tjänster (WMS, WFS) och web services (XML, JSON).

Stockholms stad bjöd därefter in till en tävling för utvecklare att ta fram appar och app-idéer, bl.a i kategorin "miljö och hållbarhet". Den gången kunde vi bland de inlämnade bidragen skönja en stark preferens åt just Trafikkontorets datamängder med många bidrag inom områdena transport, cykling, parkering, miljö, sophantering och städning.

Under våren 2014 fick vi återigen förtroendet att assistera Trafikkontoret i Stockholms stad med deras öppna data. Den här gången la vi fokus på att tillgängliggöra en mängd nya datamängder, men även förenkla något för konsumenter av tjänsterna. Resultatet finns på openstreetws.stockholm.se

Liksom 2012 lanserade staden sina nya data under rubriken Open Stockholm och man bjöd även denna gång in till en tävling för utvecklare och idésprutor. Open Stockholm Award 2014 utlystes med tävlingskategorierna "Bästa lösning för trafik och framkomlighet", "Bästa lösning för miljö och hållbarhet", och "Bästa smarta lösning för stockholmarna". Tävlingen är nu avslutad och vinnarbidragen finns presenterade på open.stockholm.se/nyheter/2014/05/vinnarna-i-open-stockholm-award-2014/ . Med lastzoner och uteserveringar som idédrivande datamängder känner vi än en gång att vårt arbete och strävan att frigöra datamängder lönar sig. För mer information om våra lösningar för Öppna data: Magnus Jernberg på magnus.jernberg@norconsult.com tel: 0768-441020

Nyheter

- av 116