ISY Road Trafikföreskrift tas i drift 1 januari

ISY Road Trafikföreskrift är nu snart klart för drift. Fem kommuner har redan tecknat avtal med Norconsult Astando och kommer börja använda systemet redan den 1 januari 2015. Gör som Sundsvall, Haninge, Botkyrka, Salem och Tyresö och få bättre koll på era trafikföreskrifter!

Publicerad: 2014-12-08 Senast uppdaterad: 2014-12-16

Med Norconsult Astandos ISY Road Trafikföreskrift kan en kommun leverera trafikföreskrifter till Transportstyrelsens RDT-system utan vare sig dosor eller kort. Allt hanteras via certifikat på våra servrar. Våra populära driftade tjänster gör att en kommun kan slippa bekymra sig för om IT-system fungerar och istället fokusera på sin verksamhet - vi garanterar att driften är problemfri. Systemet är tillgängligt för alla inom eller utanför kommunen utan att man behöver något annat än en webbläsare.

ISY Road Trafikföreskrift innehåller allt som behövs för myndighetsverksamheten kring trafikföreskrifter:

  • Beredning av trafikföreskifter och väghållarbeslut utifrån Transportstyrelsens regelverk och olika mallar. Med mallarna och det strukturerade sättet att mata in data säkerställs att föreskriften blir juridiskt korrekt.
  • Koppling till det allra senaste NVDB-vägnätet som uppdateras dagligen.
  • Remissa, besluta och publicera trafikföreskrifter till RDT med automatiserad överföring av PDF/A, strukturerad BTR-data och vägnätsanknytning utan att behöva krångla med dosa och hårda certifikat.
  • Systemet använder kommunens egna publika WMS-karttjänster och det finns också en rad olika integrationsmöjligheter för andra system eller för att kunna publicera text- eller kartinformation på kommunwebben.

ISY Road Trafikföreskrift kan köpas som ett fristående system eller som en integrerad modul i ISY Road och ISY Case-konceptet där data samverkar med de andra modulerna; NVDB-nätredigering, Schakt- och TA-ansökan, Markupplåtelse, Vägåtgärd med flera.

 

Profilbild för Daniel Lekberg
Daniel Lekberg
Produktansvarig
 

Nyheter

- av 116