ISY Road Trafikföreskrift för 2015

Nu tar vi fram ett system för leverans av trafikföreskrifter till RDT. ISY Road Trafikföreskrift kommer vara åtkomligt i vår tjänsteplattform från och med 2015.

Publicerad: 2014-09-30 Senast uppdaterad: 2015-01-27

 

Som en naturlig följd av att vi har en vägnätsplattform som levererar och tar emot allt data från NVDB inklusive trafikföreskrifterna bygger vi nu ett eget system. Systemet blir helt webbaserat och baseras på Transportstyrelsens mallar. ISY Road Trafikföreskrift kommer vara åtkomligt i vår tjänsteplattform vilket medför att inga insatser i kommunens lokala IT-miljö behövs. ISY Road Trafikföreskrift kommer också automatiskt leverera föreskriften i pdf-A tillsammans med det så kallade BTR-datat. Systemet finns tillgängligt från och med januari 2015.

Den som är intresserad av en visning och diskutera Trafikföreskrifter kan kontakta Magnus Jernberg magnus.jernberg@norconsult.com ansvarig för försäljning på 0768-441020 eller Daniel Lekberg daniel.lekberg@norconsult.comansvarig för framtagningen av vår nya produkt på 0768-44102030.

 

Profilbild för Daniel Lekberg
Daniel Lekberg
Produktansvarig
 

Nyheter

- av 116