Tyck till om Stockholms trafikmiljö!

Stockholm förbättrar medborgardialogen med hjälp av Norconsult Astando!

Publicerad: 2014-02-13 Senast uppdaterad: 2015-01-20

Apparna, som går under namnet "Tyck till" lanserades i början av februari tillsammans med Stockholms Trafikborgarråd Ulla Hamilton och har rönt intresse i både press och blogosfär. Redan efter den första veckan har Trafikkontoret på Stockholms stad kunnat se en betydande ökning av antalet inkomna ärenden, vilket tyder på att denna kanal behövs och tillgodoser medborgarnas förväntan på ett komplett utbud av kommunikationsvägar för en engagerad och tidsenlig kommun.

Som vi nämnde i vår hösthälsning så fick Norconsult Astando uppdraget av Trafikkontoret i Stockholms stad att utveckla ett nytt kraftfullt verksamhetsstöd för att staden mer effektivt ska kunna bemöta och hantera synpunkter från sina medborgare. Lanseringen gick enligt planerna och har därefter genererat en stor mängd relevanta synpunkter från engagerade medborgare. Det är positivt för Trafikkontoret som tack vare detta kan förbättra servicen till sina medborgare, vilket är i linje med stadens strategi om ett Stockholm i världsklass.

Som ett ytterligare led i denna satsning beslutade Trafikkontoret att komplettera tjänsten med mobilappar för inrapportering av ärenden (iPhone och Android), och återigen fick Norconsult Astando förtroendet att assistera Trafikkontoret med konceptualisering och utveckling av apparna.

Länkar till apparna:
https://itunes.apple.com/se/app/tyck-till/id797526334?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=astando.synpunkt&hl=sv

Profilbild för Elisabeth Harsanji
Elisabeth Harsanji
Senior Project Manager
 

Nyheter

- av 116