Uppföljning av dispenskrav för malmtransporter

Mellan järnmalmsgruvan i Kaunisvaara och omlastningsstationen till malmbanan vid Svappavaara går, dygnet runt, tunga lastbilar som kontinuerligt skickar in uppgifter om sina positioner och andra data till Scanias fordonsportal. I Norconsult Astandos webbaserade system kan man följa dessa på en karta och på så sätt säkerställa att trafiken uppfyller Trafikverkets dispenskrav.

Publicerad: 2014-06-03 Senast uppdaterad: 2015-01-19

Idag lämnar en 90-tons lastbil Kaunisvaaragruvan var 12:e minut. Totalt är det 31 lastbilar i trafik. Då vägarna i det aktuella området inte är byggda för så tung trafik har Trafikverket ställt ett antal krav för att ge transportören Cliffton dispens för malmtrafiken. Bland annat får inte två fullastade fordon komma för nära inpå varandra, och möten på broar är inte tillåtet. Norconsult Astando har utvecklat det system som ger både Trafikverket och Cliffton möjlighet att följa upp dessa krav.

Systemet kommunicerar direkt med Scanias fordonsportal för att hämta aktuell fordonsinformation. I Astandos webbgränssnitt presenteras fordonen med en tvåfärgad svans bakom sig där röd färg visar anger var bilarna var för 0-4 minuter sedan och orangegul färg var de var för 4-7 minuter sedan. Det ger transportledningen möjlighet att se om något fordon börjar närma sig framförvarande fordon för mycket och de kan då kontakta dem per radio för att justera trafiken. Att få lastbilarna att hålla en jämn takt, med få accelerationer och inbromsningar, ger förutom uppfyllnad av dispenskraven även stora besparingar för Cliffton i form av lägre bränslekostnader. Optimalt ska transporterna fungera som en skidlift där varje lastbil motsvarar ett ankare fäst på en vajer som går runt.

Tester pågår nu också med ett förarstöd som gör det möjligt för förarna av lastbilarna själva att kontinuerligt anpassa sig mot framförvarande lastbil i kedjan. Även detta system har Norconsult Astando utvecklat. En utmaning är att hantera är mobiltäckningen i området, som på vissa sträckor är obefintlig. Detta gör det svårt att få igenom meddelanden från framförvarande lastbils förarstöd till bakomvarande med tillräckligt mycket information för att klienten ska kunna beräkna tidluckan kontinuerligt.

- Vi har ett mycket bra system på plats och löser man bara de vita fläckarna på täckningskartan längs transportvägen så att systemet kan skicka data till servern kontinuerligt tror jag detta kan bli ett väldigt bra instrument för att managera transporterna och övervaka dispensen säger Magnus Jernberg, försäljningsansvarig på Norconsult Astandos Stockholmskontor och projektledare för Kaunisvaara-projektet.

För mer information kontakta Magnus Jernberg på magnus.jernberg@norconsult.com tel: 0768-44 10 20

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig
 

Nyheter

- av 116