Effektivare bokning av vårdresor i Västsverige

Nu får invånare i Västra Götalandsregionen förslag på tillgänglighetsanpassade kollektivtrafikresor vid bokning av vårdresor. Norconsult Astando har stöttat Västtrafik med teknisk projektledning, kravställning och testledning i ett projekt som knyter ihop kollektivtrafiksökningar med bokningssystemet för anropsstyrd trafik.

Publicerad: 2015-02-04 Senast uppdaterad: 2015-04-20

Västtrafik har fått uppdraget av Västra Götalandsregionen att fler resor till och från vården ska ske via allmän kollektivtrafik. Idag sker merparten av vårdresorna med hjälp av taxi, specialfordon eller Ronden – bussar som trafikerar mellan sjukhusen i regionen. Genom detta vill man uppnå miljövinster och skapa besparingar som kan gynna själva vården.

Astandos uppdrag har varit att bistå Västtrafiks projektledare med kravhantering och specifikationer samt planering av leveranser från flera leverantörer. Utifrån vår kompetens om Västtrafiks reseplanerare har vi bidragit till att underlätta integrationsarbetet, föreslå tekniska lösningar som uppfyller verksamhetskraven och kvalitetssäkra leveranserna.

En viktig framgångsfaktor i projektet har varit ett bra samarbete mellan flera olika aktörer: behovsägare från flera olika organisationer, expertanvändare från beställningscentralen och flera systemleverantörer. Genom att tillämpa ett agilt arbetssätt har projektet genom positiv dialog kring delleveranser kunnat prova lösningar, fördjupa kunskapen om kravbilden och sedan komplettera med de funktioner som skapar mest nytta.

Bokningsstödet togs i drift i början av december 2014 och bidrog snabbt till en markant ökning av antalet sjukresor som genomförs i allmän kollektivtrafik.

Profilbild för Steve Cook
Steve Cook
Innovationsledare
 

Nyheter

- av 116