Förbättrat systemstöd i Västtrafiks beställningscentral

Publicerad: 2015-12-17 Senast uppdaterad: 2015-12-17

Sedan slutet av november kan Västtrafiks beställningscentral inte bara söka och boka resor i allmän kollektivtrafik, utan också ge kunder detaljerad prisinformation, skicka resvägsförslag via SMS eller e-post och informera om störningar i trafiken i samband med bokning eller inför resan. Norconsult Astando har bidragit med kravställning och koordinering av iterativa leveranser från flera olika leverantörer.

I och med lanseringen avslutades sista etappen i ett projekt som syftat till att göra det möjligt att välja allmän kollektivtrafik i samband med t.ex. sjukresor i Västsverige. Idén har varit att även i Beställningscentralen dra nytta av den kraftfulla lösning som sedan tidigare används av Västtrafiks kundinformationscenter för att hjälpa resenärer hitta resor. Med ett bättre verktyg som ger mer utförlig information om alternativa resvägsförslag åt kunderna, hoppas Västtrafik att fler väljer allmän kollektivtrafik i samband med sjukresor och därigenom uppnå miljövinster och besparingar som kan gynna själva vården.

Norconsults roll i projektet har varit att specificera krav, förankra systemarkitektur och integrationer inom Västtrafik, lägga upp planen för de iterativa leveranser som genomförts under hösten och att leda testningen av dessa.

Profilbild för Martin Linderå Nordström
Martin Linderå Nordström
Avdelningschef Digital Transformation
 

Nyheter

- av 116