Innovativa möjligheter med Norconsult Astando

I de flesta organisationer finns utmaningar som kan ge stora fördelar i form av ökad kvalité, besparing av tid och resurser eller ökade intäkter. Ofta finns den nödvändiga kunskapen för att hantera en utmaning utspridd hos flera aktörer innanför och utanför den egna organisationen. Att med utgångspunkt från dessa utmaningar arbeta med en välstrukturerad  och kreativ process kan göra stor skillnad!

Publicerad: 2015-09-08

Norconsults co-creation process

Målet med Norconsults co-creation process är att säkerställa att den kreativa processen kartlägger och utvärderar samtliga möjliga lösningar för en utmaning och på så sätt garantera att de allra bästa lösningarna har identifierats.

Co-creation innebär ett gemensamt skapande och processen är fokuserad på ett lösningsinriktad kreativt grupparbete som får alla att dra i samma riktning och resulterar i lösningar med brett stöd. Metoden är välförankrad med flera genomförda projekt och har visat att stort värde kan skapas med relativt lite investering.

Norconsult Astando introducerar metoden även för verksamhetsnära IT projekt. Steve Cook i Göteborg har erfarenhet från innovationsprojekt inom Västra Götalandsregion och från att organisera innovationstävlingar kring ämnen som IT i vården, framtidens turism och NASA Space Apps Challenge. Idag arbetar Steve med ett innovationsuppdrag för Göteborgs Stads Trafikkontor i syfte att utreda och implementera en metod för att göra information om planerade störningar till gång- och cykelnätverk tillgänglig som öppna data. Slutmålet är att kunna ge trafikanter i Västra götaland bra verktyg för att planera resande för att undvika störningar under byggnadsarbete associerade med det Västsvenska paketet.

Profilbild för Steve Cook
Steve Cook
Innovationsledare
 

Nyheter

- av 116