Ny version av ISY Road lanserad

Norconsult Astandos vägnätsplattform ISY Road har nyligen lanserats i version 2.0. Då alla kunder kör den som en driftad lösning gick uppgraderingen snabbt och alla är igång och kan utnyttja de nya funktionerna.

Publicerad: 2015-06-18

Uppgraderingen till 2.0 gick snabbt och våra kunder är redan igång med de nya funktionerna.

Ritningar
Det finns nu stöd för att ladda upp filer innehållande ritningar, projekteringsunderlag eller liknande och använda dem som stöd vid nätredigeringar.

Ritningarna kan användas som ett rent visuellt stöd när man nätredigerar men de kan även användas för att justera skapat och redigerat vägnät under nätredigering. Eventuella höjdvärden som finns i ritningen följer även med till den föreslagna geometrin.

Den nya föreslagna geometrin för gatudelen presenteras med gul färg i kartan.

Nätredigeringsjobb som gäller framtida vägnät
Det finns nu stöd för att skapa jobb som gäller framtida vägnät. Syftet med jobben som gäller framtida vägnät är att kunna skapa vägnät som inte levereras till NVDB eller kommer in i ISY Road men som går att få ut tillsammans med gällande vägnät vid datauttag.

Gångnät och stabila länkföreteelser
Möjlighet att ange gångnät som värde på Vägtrafiknät är infört i jobbfönstret. 

Status för jobb
Statusinformationen för jobb presenteras tillsammans med aktuell status i NVDB:s bearbetningsprocess efter det att ett jobb är föreslaget.

NVDB-relaterat
Stöd för den nya datakatalogen från NVDB, version 5.9.0, som främst innehåller förändringar runt GCM-företeelsetyper som C-cykelled, GCM-passage, mm.

Jobb som föreslogs för mer än 53 dagar sedan men fortfarande inte godkänts eller avslagits av NVDB orangemarkeras i jobblistan för att signalera att de kan ha blivit för gamla.

Information om vilken kommun ett jobb rör skickas med till NVDB efter önskemål från Trafikverket.

Stöd för HTTPS

ISY Road stöder nu HTTPS vilket ger högre säkerhet i webbkommunikation.

 

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig
 

Nyheter

- av 116