Klara, färdiga, gå! Kom igång med gångnät i din kommun!

Låt Norconsult Astando digitalisera din kommuns gångnät och ladda det till nationella vägdatabasen (NVDB). Använd det därefter i den egna verksamheten.

Publicerad: 2015-09-09

Norconsult Astando skapar och levererar ert gångnät till NVDB via vår driftade vägnätsplattform ISY Road. Efter leverans kan ni kostnadsfritt använda ISY Road i 4 månader med möjlighet själva uppdatera gångnätet och NVDB.

ISY Road i korthet:

  • Webbaserad tjänst. Kräver ingen lokal databas.
  • Webbkarttjänster (WMS och WFS) tillgodoser dataförsörjning till olika Kart-, GIS- och verksamhetssystem inom och utom den egna organisationen.
  • Ajourhåller kommunens bil-, cykel- och gångnät utan komplicerade och kostsamma CAD- eller GIS-programvaror. Redigeringsfunktionerna är specialanpassade för NVDB:s modell och mycket enkla att använda. Förändringsdata synkroniseras automatiskt med NVDB.
  • Kan användas parallellt med (eller ersätta) er nuvarande vägnätsplattform.

Norconsult Astando har lång erfarenhet av arbete med digitala gångnät och har hjälpt ett flertal kommuner med utredningar, digitalisering och leverans av gångnät till NVDB.

Kontakta oss för mer information och erbjudande om fast pris!

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig
 

Nyheter

- av 116