Nya vägledningar i det nationella ramverket för öppna data

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med E-delegationen tagit fram ett nationellt ramverk för öppna data. Ramverket syftar till att hjälpa kommuner och offentliga organisationer att komma igång med att skapa strategier för hur offentlig data ska göras tillgängligt och börja publicera data för vidareutnyttjande. 

Publicerad: 2015-09-07

"Myndigheter bör tillgänglig-göra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor. Syftet är att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service till privatpersoner och företag. Det kan också genom utveckling av nya tjänster bidra till ekonomisk tillväxt."  
-vidareutnyttjande.se

Nu uppdateras det nationella ramverket i syfte att göra materialet mer pedagogisk och underlätta för användare att hitta de råd och regler som är mest relevanta utifrån användarens behovsbild.

Norconsult Astando har bidragit till att införa ett nytt användarvänligt sätt att arbeta med vägledningar på hemsidan vidareutnyttjande.se.

Ramverket har omarbetats i form av separata vägledningarna. Varje vägledning har kategoriserats utifrån vilka användarbehov den uppfyller och vidareutnyttjande.se uppdateras för att möjliggöra att användarna kan ta fram behovsanpassade upplägg med vägledningar. Den nya strukturen lanseras under hösten 2015.

Läs mer om vårt arbete med öppna data här!

Profilbild för Steve Cook
Steve Cook
Innovationsledare
 

Nyheter

- av 116