Välkommen Viktor Mattsson

Den 1 oktober börjar Viktor Mattsson på Norconsult Astando.  Viktor är snart civilingenjör inom Datateknik från KTH . Vi känner honom sen tidigare eftersom han gjorde sitt examensarbete hos oss och utvärderade grafdatabasen Neo4j.

Publicerad: 2015-09-09

Mycket välkommen Viktor!

Birgitta Gardshol
 

Nyheter

- av 116