Projektet "Automatisering för ökad tillgänglighet?" går framåt!

Workshopserien har kommit igång inom vårt projekt som syftar till att ta fram verktyg för att mäta hur väl utvecklingen av framtidens transportsystem kan bidra till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2016-10-11

Vår första workshop har fokuserat på att kartlägga och förstå hur vardagen ser ut för människor med synnedsättning och dem som reser med samhällsbetalda transporter (t.ex. färdtjänst). Vi har utfört och filmat testresor med ett antal personer och tillsammans gjort en Customer Journey Mapping för att kartlägga var det uppstår interaktioner mellan resenärer och resesystemet.

På workshopserien samlas personer från Synskadades Riksförbund (SRF) samt Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) tillsammans med representanter från ett antal verksamheter som tillhandahåller tjänster kring resande, samhällsutveckling, vård och omsorg m.m.

Vid nästa workshoptillfälle blickar vi framåt för att undersöka visionen om hur framtidens resor med automatiserade fordon kan se ut, sett ur såväl teknikens som människans perspektiv. Därefter genomförs ett antal workshopar som syftar till att identifiera möjliga (eller omöjliga) kreativa lösningar på de utmaningar som uppstår för resenärer i målgruppen och utifrån dessa identifiera vilken nytta som skapas. Idématerialet används sedan som underlag då forskare från Victoria Swedish ICT identifierar befintliga och nya metoder för att mäta nytta.

Projektet är finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom det strategiska innovationsområdet Drive Sweden. Förhoppningen är att metoderna som utvecklas under denna förstudie kommer till nytta i senare projekt för att göra det möjligt att undvika dyra efteranpassningar av transportsystemet.

Läs tidigare nyheter om projektet!

Profilbild för Steve Cook
Steve Cook
Innovationsledare
 

Nyheter

- av 116