Gångnät till Järfälla

Arbetet med att skapa ett komplett och ruttplaneringsbart digitalt gångnät i Järfälla kommun är nu igång. Syftet är att olika verksamheter på kommunen ska kunna nyttja nätet i sina verksamhetssystem inom bland annat skola och äldreomsorg.

Publicerad: 2016-05-04

Digitaliseringen av gångnätet följer de generaliseringsregler som finns för GCM-nätet i den nationella vägdatabasen NVDB och utförs enligt specificerade rutiner för att nätet skall bli navigerbart.

Det digitaliserade gångnätet kan även användas för andra ändamål såsom exempelvis planering av säkra skolvägar, planering av hemtjänst, bättre trafikantinformation för kollektivtrafikresenärer, framkomlighetsinformation för blåljusmyndigheter eller cykelreseplanering på webben.

I uppdraget ingår även laddning av nätet till NVDB. Laddningen sker enligt svensk standard med hjälp av Astandos driftade tjänst ISY Road.

Arbetet med att skapa ett komplett och ruttplaneringsbart digitalt gångnät i Järfälla kommun är nu igång.

Profilbild för Elisabeth Harsanji
Elisabeth Harsanji
Senior Project Manager
 

Nyheter

- av 116