ISY Case - Kontrakt med Oslo kommun

Oslo kommun har valt ISY Case som system för Schakttillstånd, Trafikanordningsplaner och Markupplåtelse. Vi är väldigt glada att Oslo kommun har valt oss som leverantör och vi ser fram emot ett gott samarbete med Bymiljöetaten.

Publicerad: 2016-01-29

ISY Case är en driftad webbapplikation som har verksamhetsmoduler för många kommunala verksamheter. Den är utvecklad i responsiv design och fungerar lika bra på PC, läsplatta och mobiltelefon.

Huvudfunktioner i ISY Case Schakt/TA och Markupplåtelse är:

  • Alla ansökningar knyts till en geografisk plats i karta
  • Ett gemensamt verktyg för kommunikation mellan flera verksamheter
  • Enkel administration
  • Kommunen äger och lagrar all data oavsett vem som utför uppdraget
  • All historik i ett ärende finns bevarat digitalt
  • God översikt över ekonomin i tillstånd/arbeten etc

Läs mer på vår webbsida om ISY Case 

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig
 

Nyheter

- av 116