Kalmar – ny ISY Road kund efter årsskiftet!

Vi är glada att hälsa Kalmar kommun som ny kund på ISY Road från och med årsskiftet

Publicerad: 2016-12-19

ISY Road är en webbaserad tjänst och kräver ingen lokal databas. Webbkarttjänster (WMS och WFS) tillgodoser dataförsörjning till olika Kart-, GIS- och verksamhetssystem inom och utom den egna organisationen.

Redigeringsfunktionerna är specialanpassade för NVDB:s modell och mycket enkla att använda. Förändringsdata synkroniseras automatiskt med NVDB.

Med ISY Road ajourhåller kommunen sitt bil-, cykel- och gångnät utan komplicerade och kostsamma CAD- eller GIS-programvaror.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig
 

Nyheter

- av 116