Luleå digitaliserar sitt gångvägnät

Luleå har beställt digitalisering av sitt gång- och cykelnät. Trafikverket har möjliggjort för externa programvaror att ladda gångnät i NVDB, vårt verktyg ISY Road är det enda som klarar detta.

Publicerad: 2016-11-07

Låt Norconsult Astando digitalisera din kommuns gång- och cykelnät och ladda det till nationella vägdatabasen (NVDB). Astando skapar och levererar ert gångnät till NVDB via vår driftade vägnätsplattform ISY Road. Efter leverans kan ni kostnadsfritt använda ISY Road i fyra månader med möjlighet själva uppdatera gångnätet och NVDB. Läs mer om vårt erbjudande.

Norconsult Astando har lång erfarenhet av arbete med digitala gångnät och har hjälpt ett flertal kommuner med utredningar, digitalisering och leverans av gångnät till NVDB.

2016
 

Nyheter

- av 116