Ny tjänst för beräkning av transporters miljöpåverkan

Norconsult Astando har hjälpt NTM (Network for Transport Measures) att utveckla en unik tjänst för beräkning av transporters miljöpåverkan.

Publicerad: 2016-04-28

Företag och organisationer kan integrera sina affärssystem direkt med tjänsten via internet (web service), och endast en minimal uppsättning indata krävs: start- och slutadress, godsvikt samt huvudsakligt transportsätt (flygfrakt, sjöfrakt, etc). Tjänsten beräknar först en intermodal rutt med upp till fem ben bestående av vägtransporter för upphämtning och avlämning, sjö- eller flygfrakt för huvudtransporten och eventuella färjeförbindelser i samband med vägtransporterna. Med ledning av start- och slutadress kan tjänsten själv lokalisera lämpliga hamnar eller flygplatser, men dessa kan också anges i indata. Slutligen beräknas miljöpåverkan för varje enskilt ben, och utdata består av mängden klimatgaser och föroreningar som genererats, samt bränsleåtgång och energiförbrukning.

Den minimala uppsättningen av nödvändiga indata gör tjänsten mycket enkel att använda, men det är möjligt att öka precisionen i beräkningen genom att specificera fordonstyper och inställningar som t ex vägtyp, bränsletyp, euroklass, m fl. Om inga sådana detaljer specificeras, används standardinställningar som också redovisas i utdata.

Astando har haft två roller i projektet, dels som övergripande projektledare och dels som leverantör av den modul som utför själva ruttningen. Modulen har en intressant arkitektur då den består av en ruttningskoordinator som sköter den övergripande ruttplaneringen, och ett antal underliggande ruttningsverktyg som är specialiserade på ruttning för sjö, väg och flyg. Detta skapar stor flexibilitet då nya ruttningsverktyg kan pluggas in allteftersom behov och förutsättningar förändras.

NTM, som verkar inom området för miljö och transporter, har varit verksamt sedan 1993 och erbjuder verktyg och metoder för analyser, benchmarking och förbättringsarbete. Läs mer om NTM och de tjänster som NTM erbjuder här!

2016
 

Nyheter

- av 116