Stockholms stad och Norconsult Astando gör Stockholm tillgängligare och mer hållbart!

Med sina 90 000 gånglänkar kliver Stockholms stad nu in i den digitala världen! Under de kommande två åren ska Norconsult Astando hjälpa Stockholm med att etablera rutiner för, och ladda ett digitalt gångnät i den nationella vägdatabasen NVDB.

Publicerad: 2016-06-28

När gångnätet laddats blir det per automatik nåbart inom staden och via stadens öppna data. Vägnäten ger möjlighet att skapa publika tjänster till medborgarna som ger bättre stöd vid planering av kollektivtrafikresor, cykelpendling och hur våra barn på ett säkert sätt kan gå till skolan.

Under åren 2009-2011 digitaliserade Norconsult Astando hela Stockholms gång- och cykelnät. Cykelnätet är sedan något år tillbaka uppdaterat, anslutet och laddat i stadens vägdatabas samt i NVDB. Nu när Trafikverket har anpassat NVDB för att ta emot gångnät är tiden mogen för att ladda Stockholms gångnät.

Med ett tillgängligt digitalt gångnät bidrar detta projekt på sikt till förbättrad folkhälsa, till ett hållbart transportsystem och till ett levande och attraktivt Stockholm!

I ett digitalt gångnät är alla trottoarer representerade av ett mittlinjenät. Till dessa nät kommer Stockholm så småningom att kunna knyta information som är relevant för olika tillämpningar. En person med synnedsättning behöver t.ex. information om grävningsarbeten, uteserveringar, snöröjningsläge, bevakade övergångsställen. En rullstolsburen person behöver veta var det finns trappor och hissar och hur brant lutningen är på olika ställen.

Stockholms stad kommer i och med denna satsning kunna tillhandahålla underlag till kartor med relevant information för gångtrafikanter. Det blir lättare att få tillgång till kommundata kopplat till gångnätet såsom t.ex. snöröjningsläget och grävningsarbeten. Ett uppdaterat digitalt gångnät är en förutsättning för att få en framtida effektiv förvaltning av skolvalskartan. Det vägnät som används vid skolvalet är gångvägar, dvs. sådana vägar där barn kan gå.

Profilbild för Elisabeth Harsanji
Elisabeth Harsanji
Senior Project Manager
 

Nyheter

- av 116