Välkommen Zohra!

Vår senast anställda heter Zohra Memmi. Hon är nyutexaminerad med en master i informationssystem och beslutsstöd. Zohra började hos oss den 5 december och hon arbetar med Trafikdatasystemet.

Publicerad: 2016-12-12

Mycket välkommen Zohra!

Profilbild för Carina Palmqvist
Carina Palmqvist
Verkställande Direktör
 

Nyheter

- av 103