Chalmers och Norconsult Astando designar makerevenemang för skolbarn

I mars kommer skolbarn mellan 10-14 år få prova på att vara Chalmersstudenter för en dag på ett digitalt makerevenemang i samband med Chalmers styrkeområdeskonferens. Norconsult Astando hjälper studenter från Chalmers att designa och bygga digitala byggsatser.

Publicerad: 2017-02-10 Senast uppdaterad: 2017-02-20

Makerrörelsen är ett växande fenomen som går ut på att människor samlas för att bygga saker och dela kunskap med varandra. Det kan handla om digitala, elektroniska eller mekaniska lösningar. Makers delar tips och instruktioner med varandra och träffas för att dela kunskap och visa upp sina skapelser. Det mest välkända evenemanget där makers träffas och är Makerfaire som körts flera år i rad i samband med Vetenskapsfetivalen i Göteborg, i Makerfaire ingår även Göteborgs Mini Maker Faire.

De som ansvarar för Chalmers styrkeområden (Building Futures, Energy, ICT, Life Science Engineering, Materials Science, Production and Transport) vill ge ökad kännedom bland skolbarn för de möjligheter som finns att arbeta med samhällsutmaningar inom dessa områden - och samtidigt skapa ett evenemang i samband med styrkeområdeskonferensen 15-16 mars 2017.

"Vi erbjuder en halvdag under temat Digitalisering där vi involverar eleverna i diskussioner om framtid och om teknik, och låter dem handgripligen ta sig an bygguppgifter med elektronik, sensorer, enkel programmering."

Under evenemanget kommer några skolklasser att ta sig an "hands-on" uppgifter som på ett pedagogiskt sätt presenterar några av de samhällsutmaningar som Chalmers bidrar till att lösa med hjälp av digitalisering. Syftet är att inspirera eleverna med den nya digitala tekniken, låta dem se vilka möjligheter som finns där och naturligtvis intressera eleverna för teknikområdet. De ska lämna eventet med vetskapen om att det finns angelägna samhällsutmaningar som de i framtiden själva kan bidra till att lösa.

Norconsult Astando har hjälpt Chalmers ta fram ett koncept där studenter kommer att skapa elektroniska byggsatser som är kopplade till de samhällsutmaningar som styrkeområdena står inför upp till. I en serie workshopar som struktureras utifrån Norconsults Innovationsprocess arbetar studenterna från grundidéer, genom prototyper till färdiga byggsatser( i flera exempel). Steve Cook är projektledare för detta arbete och kombinerar innovationsprocessledning med ett eget intresse i att designa och bygga elektronikprojekt ihop med sin 10-åriga son Simon.

Byggsatserna håller på att ta form, och visst låter det spännande att bygga en självkörande bil som kan fjärrstyras av människor, en automatisk bro som öppnas för att släppa förbi hembyggda skepp om deras master är tillräckligt långa, eller ett robotstyrt växthus där växterna responderar väl om barnen programmerar rätt mängd vatten och ljus. Vi hoppas att evenemanget kommer att inspirera nästa generations Chalmersstudenter som kommer att hjälpa till att lösa framtida samhällsutmaningar.

Byggsatserna håller på att ta form, och visst låter det spännande att bygga en självkörande bil som kan fjärrstyras av människor.

Profilbild för Steve Cook
Steve Cook
Innovationsledare
 

Nyheter

- av 116