Ökad användning av ISY WinMap

Publicerad: 2017-12-06

Borås stad tar ISY WinMap i bruk för ajourhållning av registerkartan samt utbyte av fastighetsdata med Lantmäteriet.


Botkyrka kommun breddar användandet av ISY WinMap med fler verksamheter. Mark- och exploateringsenheten har gått igång med systemet under hösten och enheten för Gata/Park har planerat driftstart i januari.

2017
 

Nyheter

- av 116