Vi har förbättrat Öppna Data för Stockholm

Tillsammans med Trafikkontoret i Stockholm förbättrar vi möjligheterna för medborgarna att ta del av väg- och trafikdata!

Publicerad: 2017-06-19

Besök gärna Trafikkontorets portal för öppen data https://openstreetgs.stockholm.se/home/ Här har vi nu lagt till handledning för hur man kan komma igång med att använda öppen data. Informationen finns på både svenska och engelska. Vi kommer kontinuerligt att publicera Trafikkontorets data.

Profilbild för Elisabeth Harsanji
Elisabeth Harsanji
Senior Project Manager
 

Nyheter

- av 116