Välkommen Henrik!

Publicerad: 2017-06-13

Henrik Vikstén har alldeles snart slutfört sina studier till civilingenjör Datateknik från KTH. Han valde att göra sitt exjobb hos oss och har då satt sig in i hur man lagrar och presenterar ytsegment. Titeln på hans arbete är "Förstudie: Voronoi-diagram för att generera ytsegment från vägnätsdata". Den 1 juni anställdes han hos oss och kommer att arbeta med vår vägnätsdatabas ISY Road där hans kunskaper kring ytsegment kommer att vara till stor nytta. Mycket välkommen Henrik!

2017
 

Nyheter

- av 116