Välkommen Henrik!

Publicerad: 2017-06-13

Henrik Vikstén har alldeles snart slutfört sina studier till civilingenjör Datateknik från KTH. Han valde att göra sitt exjobb hos oss och har då satt sig in i hur man lagrar och presenterar ytsegment. Titeln på hans arbete är "Förstudie: Voronoi-diagram för att generera ytsegment från vägnätsdata". Den 1 juni anställdes han hos oss och kommer att arbeta med vår vägnätsdatabas ISY Road där hans kunskaper kring ytsegment kommer att vara till stor nytta. Mycket välkommen Henrik!

Profilbild för Carina Palmqvist
Carina Palmqvist
Konsult
 

Nyheter

- av 108