Idéworkshop och testkörningar med autonoma bussar

Norconsult Astando undersöker tillsammans med Västra Götalandsregionen möjligheten att införa autonoma fordon på sjukhus i syfte att öka tillgänglighet, reducera missade sjukhusbesök och minska dyra sjukresor med bil. Vi har även provåkt självkörande skyttelbussar med fokus på att undersöka hur väl dagens lösningar erbjuder tillgänglighet för alla.

Publicerad: 2018-06-12 Senast uppdaterad: 2018-06-15

Den 16:e maj genomfördes en idéworkshop på Östra sjukhuset för att samla in idéer från verksamheten kring vad som behöver finnas på plats för att kunna införskaffa bussarna och på vilka sätt bussarna tillsammans med kringtjänster (digitala och fysiska), samt förbättrad platsutformning skulle kunna skapa nytta.

Norconsults Innovationsprocess tillämpades och på workshopen lyftes möjligheter, hinder, hot och svårigheter samt möjliga kreativa lösningsförslag.

Ulrica hos oss arbetar nu med materialet i ett uppdrag mot VGR för att identifiera vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att kunna börja använda autonoma skyttelbussar, samt för att identifiera möjliga finansieringskällor för ett införande. En komplett rapport på workshopen finns här

 

Profilbild för Steve Cook
Steve Cook
Innovationsledare
 

Nyheter

- av 116